Ναι κάνουμε Εταιρικά Πακέτα

και είναι απίθανα!

Επέλεξε πιο σας ταιριάζει

Το κατάλληλο πακέτο για την ομάδα σου

Στη διεθνή κοινότητα εδώ και περίπου 3 δεκαετίες βλέπουμε το IMPROV να επεκτείνεται ολοένα και σε διαφορετικά πεδία εκτός θεατρικής σκηνής. Κι αυτό γιατί έχει πολλά να μας διδάξει.

Τα εταιρικά μας πακέτα διαμορφώνονται με βάση
τους εξής άξονες:
1) Γνωριμία & Icebraking
2) Bonding & Teamuilding
3) Soft Skills Training
4) Entertaining & Fun

Χτίσε την εμπειρία

Επιμόρφωσε
την ομάδα σου...

Ενεργητική Ακρόαση - Αποτελεσματική Επικοινωνία
Η Γλώσσα του Σώματος
Η πρωτοβουλία - Ανάληψη Ευθύνης
Δημιουργικότητα Καινοτομία
Η Ομάδα
Ναι Και - Θετική στάση
Αναπλαισίωση
Growth Mindset
Effective Leadership

Συνεργασίες:

https://www.youtube.com/watch?v=9_zkZpPcp-0

YA IMPRO Εταιρικά Πακέτα